img

Profile

img
重岡 大毅 中間 淳太 藤井 流星 小瀧 望
 • 重岡 大毅  Daiki Shigeoka
 • 1992年8月26日生まれ
 • 兵庫県出身  A型
 • 桐山 照史  Akito Kiriyama
 • 1989年8月31日生まれ
 • 大阪府出身  A型
 • 中間 淳太  Junta Nakama
 • 1987年10月21日生まれ
 • 兵庫県出身  O型
 • 神山 智洋  Tomohiro Kamiyama
 • 1993年7月1日生まれ
 • 兵庫県出身  A型
 • 藤井 流星  Ryusei Fujii
 • 1993年8月18日生まれ
 • 大阪府出身  B型
 • 濵田 崇裕  Takahiro Hamada
 • 1988年12月19日生まれ
 • 兵庫県出身  AB型
 • 小瀧 望  Nozomu Kotaki
 • 1996年7月30日生まれ
 • 大阪府出身  O型
img img img