img

Profile

img
亀梨 和也 中丸 雄一
  • 亀梨 和也  Kazuya Kamenashi
  • 1986年2月23日生まれ
  • 東京都出身  B型
  • 上田 竜也  Tatsuya Ueda
  • 1983年10月4日生まれ
  • 神奈川県出身  B型
  • 中丸 雄一  Yuichi Nakamaru
  • 1983年9月4日生まれ
  • 東京都出身  O型
img