img

Movie

In theaters nationwide 6/15/2018 Fri.

Sora Tobu Tire

: Tomoya Nagase (starring) Aran Abe

Cast
Tomoya Nagase
Dean Fujioka, Issei Takahashi
Kyoko Fukada, Yasufumi Terawaki, Eiko Koike, Aran Abe, Murotsuyoshi, Aoi Nakamura/Takashi Sasano, Ittoku Kishibe

Staff
Original Story: Jun Ikeido “空飛ぶタイヤ (Sora Tobu Tire)” (Kodansha Bunko, Jitsugyo no Nihon Sha Bunko)
Director: Katsuhide Motoki
Screenplay: Tamio Hayashi
Music: Goro Yasukawa
Production: “Sora Tobu Tire” Production Committee
Creative Production: Shochiku Studio Co.
Planning/Distribution: Shochiku