img

Movie

2019 Nationwide Roadshow

Tora-san

: Hiromitsu Kitayama (leading role)

Cast
Hiromitsu Kitayama, Mikako Tabe, Kokoro Hirasawa

Staff
Original story: Mina Itaba “Tora-san” (Shueisha Margaret Comics)
Director: Masaya Kakehi
Distributor: Showgate
In theaters nationwide in 2019

Parallel World Love Story

: Yuta Tamamori (Starring)

Cast
Yuta Tamamori, Riho Yoshioka, Shota Sometani

Staff
Original story: Keigo Higashino “パラレルワールド・ラブストーリー (Parallel World Love Story)” (Kodansha Bunko)
Director: Yoshitaka Mori
Screenplay: Hitoshizuku Lion
Production: “Parallel World Love Story” Production Committee
Planning: Shochiku, AOI Pro., ONE WORKS
Production Company: AOI Pro.
Production Collaboration: Shochiku Kyoto Studio, Shochiku MediaWorX
Distributor: Shochiku