img

Media

“毎日新聞(Mainichi Shinbun)”

(THE MAINICHI NEWSPAPERS)
★Published every other Monday
Shigeru Joshima
Series “TOKIO城島・出会いに感謝 (TOKIO Joshima, Deai ni Kansha)”