img

Media

《WiNK UP》

(WANI BOOKS)每月7日发售
中丸雄一
连载《中丸雄一のイラスト勉強会(Nakamaru Yuichi no Irasuto Benkyokai)》

《POTATO》

(学研Plus)每月7日发售
龟梨和也
连载《亀梨和也のGoing my way(Kamenashi Kazuya no Going my way)》

《MAQUIA》

(集英社)每月23日发售
龟梨和也
连载《亀カメラ(Kame Camera)》