img

Media

《Eネ!(E Ne!)》

东京电视台
1/20(周六)5:45-6:00
重播:
1/27(周六)、2/3(周六)、2/10(周六)5:45-6:00
锦户亮

《一夜づけ(Ichiyazuke)》

东京电视台
1/20(周六)27:05-27:15
重播:
1/27(周六)、2/3(周六)、2/10(周六)27:05-27:15
锦户亮

《信じるか?疑うか?錦戸亮・吉田大八監督が映画〈羊の木〉の真実を激白!(Shinjiruka? Utagauka? Nishikido Ryo, Yoshida Daihachi Kantoku ga Eiga ''Hitsuji no Ki'' no Shinjitsu o Gekihaku!)》

将从1/27(周六)开始在各电视台依次播出
锦户亮

[电视台、播出时间详情]
《ザ!鉄腕!DASH!!(The! Tetsuwan! DASH!!)》

日本电视台系列台
1/28(周日)19:00-19:58
锦户亮

《行列のできる法律相談所(Gyoretsu no Dekiru Horitsu Sodanjo)》

日本电视台系列台
1/28(周日)21:00-21:54
锦户亮