「Secret Code(시크릿 코드)」
상세

【완전초회한정판】
슬리브 케이스 사양 3면 6 재킷

●수록곡
M1. Secret Code(시크릿 코드)
M2. Fu Fu Fu(후후후)
M3. strategie(스트레티지)
M4. Secret Code(시크릿 코드) ~ KinKi you YOU(유) Live(라이브) Version ~


【통상판】
2면 4P 재킷

●수록곡
M1. Secret Code(시크릿 코드)
M2. Fu Fu Fu(후후후)
M3.ビターショコラ (비터 쇼코라)
M4. Secret Code(시크릿 코드) ~Backing Track~